Arquivo Data Ações
913_lei_521-2010.pdf 13/11/2010
902_lei_508-2010.pdf 13/11/2010
894_lei_507-2010.pdf 13/11/2010
859_lei_513-2010.pdf 13/11/2010
Lei Complementar 359-2010 (2)-ilovepdf-compressed.pdf 13/11/2010
Lei Complementar 003-2010 Assinada-ilovepdf-compressed.pdf 13/11/2010
Lei 533-2010 compr.pdf 13/11/2010
Lei 532-2010.pdf 13/11/2010
Lei 531-2010 (2)-compressed.pdf 13/11/2010
926_lei_533_a_-_2010.pdf 13/11/2010
923_lei_530-2010.pdf 13/11/2010
921_lei_529-2010.pdf 13/11/2010
920_lei_528-2010.pdf 13/11/2010